gosterir.png

Nefes alma üzerine yapılan çalışmalar, burun tıkanıklığının hafiflemesinde Breathe Right’ın rolünü desteklemektedir.

Çalışmanın referansı: Hoyvoll LR, et al. Effects of an external nasal dilator strip (ENDS) compared to xylometazoline nasal spray. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2007; 264: 1289-1294.

Hedefler:

 • Topikal burun dekonjestanı, ksilometazolin ve Breathe Right burun bantlarının subjektif ve objektif burun tıkanıklığı üzerine etkilerini belirlemek.

Çalışma planı:

 • 6 aydan fazla süredir burun tıkanıklığı olan 89 gönüllü ile Breathe Right burun bantları ve ksilometazolinin burun tıkanıklığı üzerine etkilerini karşılaştıran bir çalışma yapıldı.
 • Ana sonuç parametreleri değerlendirildi:
  • Burunun ön ve arka alanlarındaki burun boşluğu hacimleri ve minimum kesit alanları,
  • Burundan maksimum hava akışı,
  • Breathe Right burun bantlarının kullanımından önce ve sonra ile ksilometazolin ile maksimum mukozal daralmadan sonra görsel analog bir sonuç (VAS) üzerinde burun tıkanıklığının derecesi.

Sonuçlar:

 • Ksilometazolin arka alanda daha etkiliyken, Breathe Right burun bantları burun tıkanıklığında daha çok ön alanda etkilidir.
  • Breathe Right burun bantları, burun deliğinin 3 cm kadar gerisindeki burnun ön kısmında minimum kesit alanını ksilometazolinden daha etkili bir şeklide arttırmıştır (p<0.00). Burun boşluğunun hacmindeki artış üzerinde daha fazla etkili olmuştur (p<0.00).
  • Breathe Right burun bantlarının burnun arka kısmındaki minimum kesit alanı veya burun boşluğu hacmi üzerinde hiç bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. (burun deliklerinin 3-5.4cm gerisinde), buna rağmen ksilometazolin her ikisinde de önemli derecede artış sağlamıştır. (p<0.00).
  • Breathe Right burun bantları ana hattan burnun maksimum hava akışını arttırmıştır (p<0.00), bununla birlikte ksilometazolin bu parameter üzerinde daha fazla etki göstermiştir (p<0.00).
  • Her iki tedavi de gönüllülerin burnun açıklık hissini geliştirmişken (p<0.00), gönüllüler Breathe Right burun bantlarını tercih etmiştir (p<0.00).

Sonuçlar:

 • Breathe Right Burun Bantları, burnu objektif ve subjektif olarak açmıştır.
 • Breathe Right Burun Bantları, burun deliğinin 3 cm kadar gerisindeki burnun ön kısmında minimum kesit alanını ve hacmini arttırmıştır.
 • Breathe Right kullanıcılar tarafından bir topikal nazal dekonjestandan daha etkili bir burun dilatörü olarak değerlendirilmiştir.

Önemli Çıkarımlar:

 • “Bu çalışmada Breathe Right burun bantlarının burun hava akımını ve burnun ön kısmında MCAS ve NCA'ları arttırarak burundan nefes almayı kolaylaştırdığı görülmüştür."
 • “Bu çalışma, Breathe Right burun bantlarının, burun tıkanıklığı şikayetleri için başvuran randomize bir hasta popülasyonunda topikal dekonjestanın etkileri ile karşılaştırılabilir etkiye sahip, burundan nefes alıp vermeyi arttıran etkili bir araç olduğunu gösterir."
 • “Anında etki gösterir. Hiçbir yan etkisi veya ilaç etkileşimi yoktur.”
 • “Ön kapakçık bölgesinde burun tıkanıklığı olan hastalarla tedavilerin diğer türleri hakkında endişeleri olan hastalara dekonjestan burun spreylerine alternatif olarak Breathe Right burun bantları önerilebilir.”