Bu Web Sitesi sizi Internette başka Web Sitelerine bağlayabilir. Bunların arasında başka ülkelerden GlaxoSmithKline üyesi Web Siteleri de olabilir. GlaxoSmithKline kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. GlaxoSmithKline yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği GlaxoSmithKline'dan habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey GlaxoSmithKline'a yatırım yapmak, veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu Web Sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.

Bu Web Sitesi sizi Internette başka Web Sitelerine bağlayabilir. Bunların arasında başka ülkelerden GlaxoSmithKline üyesi Web Siteleri de olabilir. GlaxoSmithKline kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. GlaxoSmithKline yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği GlaxoSmithKline'dan habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey GlaxoSmithKline'a yatırım yapmak, veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu Web Sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.